Tác Giả An An

Tên khác: Hoàng hậu nữ đầu bếpTác giả: An AnThể loại: Cổ đại, xuyên khôngSố chương: 68 chương + 3pnEdit: Tiểu AnhBeta: Nguyệt NhaCv + Raw: Nguyệt NhaGiới thiệu nội dungTại sao người khác xuyên qua là có thể đụng ngay đến bạch mã Hoàng tử, có thể trực tiếp trở thành mỗ Vương phi, mỗ Công chúa nào đó?Tại sao ta Chương 12