Tác Giả An Phi

Bạn đang đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân của tác giả An Phi.Không chỉ là màu xanh chiếc lá Anh còn là cả bầu trời thanh xuân...#Thanh xuân của nó chỉ toàn là hình ảnh của anh cho dù có những lúc anh không ở bên cạnh nó. Chương 70