Tác Giả Bắc Đường Mặc

Đến hộp đêm tìm vui, rồi sau một đêm chơi bời thì phát hiện trong bụng có thêm một sinh mệnh;Suy đi tính lại anh lập tức quyết định đi tìm cha đứa bé đòi chịu trách nhiệm;Thời vận không tốt, không những bị kéo đi phá thai, ngay cả cái mạng nhỏ cũng bị liên lụy.Khi tỉnh lại lần nữa, bản thân 【 sống l Chương 71