Tác Giả Công Tử Nguyệt

Công ty của cha nuôi sắp phá sản, tài chính túng quẫn, người đòi nợ kéo đến.Họ định bán cô đi trả nợ, nhưng may sao có người cứu cô.Cô nghĩ, dù cùng là mua bán, nhưng ít ra làm vợ vị thiếu gia ngốc nhà họ Mặc còn hơn phải đi làm gái bán hoa...Nhưng cô không ngờ rằng đêm đến lại bị em trai chồng đặt dư Chương 669