Tác Giả Cửu Hộc Châu

❀ Văn Án ❀Trở về thời còn trẻ, Lệnh Dung chỉ mong được làm bạn với mỹ thực, an ổn sống qua ngày.Ai ngờ thánh chỉ ban xuống, tứ hôn nàng với Hàn Chập.Nghe được tin, Lệnh Dung sợ run người.Hàn Chập là kẻ lòng dạ độc ác, lạnh lẽo vô tình, kiếp trước hắn soán vị, lên làm Hoàng Đế, dã tâm bừng bừng. Chương 138