Tác Giả Dạng Kiều

Edit by Perfect TeamEditor: Tiêu NguyệtMột đám lưu manh chặn đường của Lâm Tiêu. Mới ngày đầu chuyển trường, cô đã bị nhắm.Tiểu lâu la kia còn tự tin nói với tên cầm đầu:"Đại ca đừng lo, em đã điều tra, hậu đài của cô ta không đủ cứng."Vừa dứt lời, sau lưng vang lên thanh âm lành lạnh của thiếu niên."Con m Chương 78