Tác Giả Đặng Thảo

Văn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Trương Lộ Lộ vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cô cần ôm chặt lấy phu quân- Âu Dương Lãnh Thiên, nhưng lại có Trắc phi cản đường.Không sao! Cô đối phó được!Trích" Lộ Lộ chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!...Tùm! L Chương 63