Tác Giả Đào Mạc Tử

Editor & beta: ANGELS OF DEATH TeamVăn ÁnEm thích đủ loại hương vị, nhưng anh chỉ thích mỗi hương vị của em.…Trong mắt mọi người, Lục Dương là một thanh niên năm tốt.Gia đình tốt, sự nghiệp tốt, nhân duyên tốt, giá trị nhan sắc tốt, cuộc sống tốt… Duy chỉ có không tốt chính là… không được minh mẫn cho lắm. Chương 28