Tác Giả Giang Hồ Tái Kiến

"Đồ nhi muốn trở thành cường giả hùng bá nhất phương, sư tôn có thể giúp đồ nhi một chút không?""Có thể.""Đồ nhi muốn trở thành thần y diệu thủ hồi xuân, sư tôn có thể giúp đồ nhi một chút không?""Có thể.""Đồ nhi muốn trở thành kiếm hào tuyệt thế vô song, sư tôn có thể giúp đồ nhi một chút không?""Có Chương 264

Người nào bị cho là phế vật? Ai là rác rưởi? Muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ cần đi theo bản tọa sẽ có mọi thứ.Thánh tôn? Hoàng đế? Bản tọa thấy chúng tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên thu nhận làm đệ tử gác cổng.Thần kh&i Chương 2008    

Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần - Vạn Yên Chi SàoNhắc nhở: truyện cực hài, main cực bựa, mặc dù hay yy nhưng không não tàn... Hoan nghênh nhảy hốBan đầu hắn không hề có ý nghĩ sẽ cực khổ đi tu luyện gì đó. Lý tưởng của hắn rất đơn giản: tán gái, cưới vợ, hưởng thụ cuộc sống.Thế mà hôm Chương 552