Tác Giả Hà oo Hà

Văn ánTạm chấp nhận chắp vá cùng nhau trôi qua một đời, hai lão chồng chồng một nách hai con cùng nhau sống lại.Lão công: Nếu cho tôi một lần sống lại, tôi nhất định phải cua được bạch liên hoa.Lão thụ: trước tiên phải cày cấy ra thằng lớn rồi đi đâu thì điTrong lúc kéo rèmLão công: Từ từ… cho anh nghỉ n Chương 31