Tác Giả Hạnh Nhân Trà

Văn ánHai mươi năm trước, Lượm Ve Chai nhặt được một bé con ở bãi rác.Hai mươi năm sau, bé con biến thành tổng tài bá đạo lại nhặt được cha mình ở ven đường Chương 31