Tác Giả Khiêu Vũ

Thiên Đường đóng cửa, Địa Ngục đủ quân số.Cho nên, ta lưu lại họa hại nhân gian....Một truyền kỳ mới về "Diêm La".Truyện sẽ là một màn trọng sinh về lại vài chục năm trước của nhân vật chính, với bối cảnh đô thị hiện đại pha tí quân sự.Liệu "Diêm La" năm ấy sẽ làm gì sau khi được trọng sinh, là t Chương 6

- Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. Thần Côn thúc thúc là người nhặt được Tiểu Lôi cũng như dạy dỗ cho Tiểu Lôi tất cả các trò lừa lọc người kh& Chương 371