Tác Giả Kiều Thất Thất

Giới thiệu nội dung:Đào Mộc gặp vận may, chẳng biết là tên thần tiên hồ đồ nào đi dạo sẩy tay làm đổ Thượng Trì Thủy lên người nàng, ba trăm năm mới hóa hình người, hơn nữa còn thuộc tính đào hoa, tưởng đâu có thể phong lưu đi trêu ghẹo tiểu bạch diện khắp thiên hạ, ai ngờ chả vớ được một nụ ho Chương 45