Tác Giả Lăng Bá Tước

Trường học Nam Khê với những điều kiện vô cùng tốt lại được  chi phí phụ toàn bộ miễn phí nên Chu Hầu đã chọn vào trường này,  nên cố gắng thi vào đội tuyển điền kinh, ngày khai giảng đã bị nhồi vào đầu không ít bài ca từ các thầy cô.Hắn ngày đầu tiên ngồi cả buổi nghe thuyết trình khai giảng,