Tác Giả Lãnh Hủy

Thể Loại: cổ đại, NP, HSố chương: 104 chương và 20 PNEditor: HangVO9Tiến độ: từ 1 đến 3 chương / tuần​Khi nữ chủ xuyên không đến thế giới nữ tôn, nơi một nữ có thể có n-lão công, nữ nhân càng thiếu càng trở nên trân quý. Cùng xem nữ chủ của chúng ta như thế nào thả bay chính mình, như thế nào tồn tại ở Chương 124