Tác Giả Lão Thiên

Tên xuất bản: Giang Nam Ngoại TruyệnTên gốc (trên mạng): Niêm Hoa Nhất KhiếuTác giả: Lão ThiênEdit + Dịch: Jeanne + Hoa Hy MinhVăn ÁnSư phụ nói, có một loại thảo dược có thể giải trừ hàn độc gọi là ‘Yên hoa túy’.Nhưng sau khi dùng loại cỏ này, sẽ chìm vào mộng cảnh khó mà tự thoát ra được.Sau này ta nhớ lại Chương 14