Tác Giả Mạc Yên

Editor: Tiểu Đông, Xing BairongBeta: Ami Cuteo Tác giả viết một câu chuyện tình yêu mang thịt hơi nhiều, co những tình tiết nóng bỏng dành cho sắc nữ. Cả hai vốn là anh em trong một nhà nhưng lại nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng đến một ngày họ lại phát hiện ra một bí mật làm thay đổi cuộc đời họ hoàn toàn.​"A