Tác Giả Mãn Thành Thì Quang

Tác giả: Mãn Thành Thì QuangThể loại: 1x1, Bách Hợp, HE, Sư Đồ Luyến, Tu Chân, Xuyên KhôngVăn ánSau khi Vân Ca xuyên qua nhận được một giáo huấn bi thương: Xem tiểu thuyết không thể nhảy chương! Cho dù tên chương là “Vân Ca đến chết” cũng không cần trực tiếp click vào đi! Càng không thể bởi vì kia là tên mình l Chương 112