Tác Giả Mạt Trà Khúc Kỳ

Ninh Oản và Bùi Khuyết là thanh mai trúc mã mười bốn năm, thành thân ba năm, đến cuối cùng mới nhận ra chân tình của chàng. Không cẩn thận rơi xuống hồ, tỉnh dậy lại phát hiện trùng sinh thành mèo…Vậy nàng đành lấy thân báo đáp?! Chương 86

Thể loại: cổ đại, trùng sinh, sủng ngọt thoải mái, tất nhiên là sạch nữa ạhConvert: annyangEdit: Phương MoeAi cũng biết rằng Phủ Trấn Quốc công chính là dương thịnh âm suy, đến đời của Giang Diệu, một phòng tất cả đều là nam nhân.Tam phòng mà chỉ có một vị nữ nhi duy nhất xuất ra từ đại phòng tên là Giang Chương 192    

Thể loại: Hiện đại, vườn trường.Dịch giả: Vãn Phong(c1-c56),  [L.A]_Omerto (c56- hết)Một gia đình cùng nhau xuyên tới tương lai. Không phải là gia đình bình thường đâu nha, là gia đình hoàng thất chính hiệu. Aii... Thời đại và tư tưởng khác biệt, cả gia đình cũng biến hoá rõ rệt. Phụ hoàng ăn bám, mẫu hậu m Chương 68