Tác Giả Mộc Thanh Dương

Edit: Jenny ThảoEdit: Văn án: Jenny Thảo, LuzzyTrương Mộng Dao thề, đời này người cô ghét nhất chính là người bạn cùng bàn năm cấp ba Lục Tiểu Xuyên, cả người đều có nét xấu tính, cô hận đời này không cần phải gặp lại anh.Nhưng mà thực tế lại không như cô mong muốn, sau khi tốt nghiệp được mười năm cô Chương 43