Tác Giả Ngã Ý Như Đao

Editor: LăngTiêuThể loại: tiên hiệp, kiếm hiệp, trọng sinh,  đô thị...Nếu ai từng đọc qua các truyện như Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi và Công Tử Điên Khùng, thì không thể bỏ qua truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị nó được sánh bằng ngang hàng với nhau, tình tiết ngắn gọn súc tích, không dài dòng làm người đọc b Chương 1084