Tác Giả Nguyệt Bán Đinh

Giới thiệu:Đại mỹ nhân nuôi cún con. Tình yêu của hai kẻ nằm dưới (Thụ thụ luyến)Sau khi phân hóa thành Omega, Trần Tầm trở thành một tờ giấy vụn bẩn thỉu.Cậu mất tất cả, yêu thương cùng lòng tự trọng bị chia năm xẻ bảy.Nhưng cậu gặp được Dung Xuất Vân.Dung Xuất Vân ghép cậu lại thành một ‘cậu’ Chương 31    

Văn án Sau khi lão gia chết, thiếu gia chính là lão gia mới.Thừa kế Tần phủ, thừa kế tiểu mẹ kế của chính mình.———- Chương 26