Tác Giả Nhân Sửu Tựu Yếu Đa Độc Thư

Edit: Hàn Trang TrangCP: lão tài xế ôn nhu có kĩ thuật cao thụ x xử nam kĩ thuật tệ trym to nhà khoa học côngTags: Xem mắt, Nhất kiến chung tình, hiện đại, đoản vănGần đây Tô Cần bị mẫu thân đại nhân cằn nhằn đến độ buồn bực.Bốn năm trước, lúc 25 tuổi, anh đã come out với bố mẹ.Năm thứ nhất gà bay chó s