Tác Giả Ninh Dung

Sáu năm sau, Hạ Ninh Dung về nước. Phát hiện anh ta đã có vợ con đầy đủ, hoàn toàn không cần đến sự xuất hiện của cô?Vậy cô cũng sẽ không để anh ta gặp được hai tiểu bảo bối của mình. Chương 96