Tác Giả Phong Nguyệt Tam Canh

Thể loại: danmei, cổ đại, cao H, nhẹ nhàng, ấm áp, trung khuyển công x?? thụ, 1v1, sinh tử, không ngược, HEHừm, câu chuyện này có thể tóm gọn trong tám chữ "bang* trước yêu sau, bang miết liền yêu"*啪pā: từ tượng thanh, tiếng vật gì rơi/vỡ/nổ, như tiếng súng, chính là từ "ba ba ba" hay thấy trong cảnh HTiết tử: Âm