Tác Giả Sa La Song Thụ

Quỷ Y Đào Yêu, thiện ác như mê. Chuông vàng lướt qua, mảnh giáp không còn.Nói đến trăm loại yêu quái, kể về trần thế tang thương.Nàng là cứu tinh của tất cả yêu quái, cũng là cơn ác mộng của mọi quái yêu.Nàng dẫn theo tiểu hòa thượng Lắm Lời hành tẩu giang hồ, cũng là Quỷ Y Đào Yêu. Chương 39    

Truyện: Bách Yêu PhổTác giả: Sa La Song ThụGiới thiệu:Quỷ y Đào Yêu, là thiện hay ác, là một bí ẩn. Chuông vàng lướt qua, không còn mảnh giáp.Là một câu chuyện huyễn huyễn thuộc thể loại cổ phong của tác giả nữ Sa La Long Thọ, nói về trăm loại yêu quái, và thế gian tang thương.Nàng là cứu tinh của tất cả yêu Chương 58