Tác Giả Sinh Vi Hồng Lam

Tạm dịch: Phía Bắc Sùng QuanEdit: NeyThể loại: Cổ đại, cường công cường thụ, đoạn đầu đổi công, nhiều thịt, 1×1, HE.Raw: SosadFun* GIỚI THIỆU *~Một đạo Sùng Quan, ngăn trở nam bắc.Tiêu Nhiên từ ngày dứt khoát rời khỏi Lăng Duệ, trừ việc chiến sự buộc phải trở lại, thì cho dù có trời sập đất nứt, y    

Tác giả: Sinh Vi Hồng LamThể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản VănGiới thiệu:Đạo trưởng một thân đạo bào, dõng dạc nói rằng, thế giới này không có thần tiên nào cả.Nói dứt câu liền ngự kiếm bay đi.Đây là câu chuyện về tiểu vương gia canh giữ biên cương, mỗi ngày không làm chính sự, chỉ thích leo núi, cùng v Chương 41