Tác Giả Tất Hoàn Niệm

Lạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý.Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn – một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp Chương 109