Tác Giả Thấu Minh Phong

Lấy bối cảnh vũ trụ Nhĩ Căn, viết một bộ đồng nhân.Theo Diệt Sinh, lên thuyền đi gặp một thời truyền kỳ, một thời thần tượng Vương Lâm..Nhìn xem Uyển Nhi..Nhìn Vương Bình..Cùng Vương Lâm mở ra Sát Lục giết thành một đời Sát Tinh.Đi nhìn một chút Tô Minh, xem hắn cả đời thê lương về sau phải chăng vui Chương 34