Tác Giả Thú Nhĩ Nương

:. Giới thiệu.:.Tiếng tim đầu tiên trên thế giới này là vang lên cùng với tiếng tim đập yếu ớt khác.Từ giây khắc đó, hắn đã biết người người ấy nhất định là của hắn vĩnh viễn,Dẫu tay chân không còn tự chủ được thì vẫn phải quấn lấy…Dẫu hắn đã không còn ở dương gian thì cũng phải lưu luyến… Chương 32