Tác Giả Thường Tam Tư

Ý bình sinh, nói chẳng hết.Một câu giới thiệu vắn tắt:Gặp nhau tuy không đúng lúc, song cũng chẳng uổng kiếp này.Nhắc nhở: Đây là một câu chuyện phá án giả thôi, trong mắt tôi là kết cục BE, mong các bạn chú ý, cúi chào ~Bệnh lao nhưng võ lực mạnh công X Tâm tư thông suốt mỹ nhân thụThể loại: Cổ trang, 1vs1, Chương 35