Tác Giả Thúy Quỳnh Trịnh Thị

Tầm Mẫn Di là một cô gái có ngoại hình bình thường đến không gì bình thường hơn, làm ở một công ty tầm trung, trong bộ phận Marketing. Cô có một người bạn tên Thiên Dạ Văn: tác giả đang khá nổi tiếng về viết truyện np siêu sắc.Tầm Mẫn Di cô tuy không có ngoại hình đẹp nhưng đầu óc lại thông minh thấu đá