Tác Giả Tôi Đón Xe Tới Ai Cập

"Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậuTác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập)Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủTên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu)Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ tr&ecir Chương 108