Tác Giả trucxinh0505

Chàng đi biệt tích có còn?Mình ta đất khách gánh mòn tấm thânTrời thương số kiếp người trần?Cho ta một kiếp làm lại tấm thân.( Cám ơn bài thơ của Chỉ Là Tôi )Tiễn anh lên xe về Sài thành kiếm việc, mong muốn cuộc sống tương lai hai vợ chồng tốt hơn. Anh hứa sẽ về trước ngày cô sinh con nhưng đến ngày chuy