Tác Giả Tự Phong

Một câu chuyện bắt đầu từ một otaku cô đơn….Em nó râm rê, biến thái…Em nó muốn có bạn gái…Một thế giới râm đãng được mở ra. Chương 115