Tác Giả Tuyết Đình Cây

La Thần từ thế giới khác không hiểu sao được xuyên đến một thế giới xa lạ. Tại đây y bỗng được một tiểu cô nương dễ thương cứu giúp. Từ đó y liền để ý thấy tiểu cô nương đó thật đáng thương.Thế là y liền lao đầu vào cuộc sống mới, tạo dựng lên một đại gia đình mới. Mong ước chỉ có đư Chương 212