Tác Giả Tuyệt Thế Mạn Châu

Truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em của tác giả Tuyệt Thế Mạn Châu có nội dung xoay quanh nhân vật Tiêu Lạc - một nhà khoa học thiên tài nhưng mạch suy nghĩ khác thường khiến cô hoàn toàn bị đồng nghiệp cô lập, hoàn toàn tránh xa.Một ngày, vì mải mê làm thí nghiệm không để ý đến khí gas rò rỉ thế là chầ Chương 123