Tác Giả Vân Thượng Thiển Chước

Thể loại: Ngôn tình, Mau xuyên, 1&1, Nữ chính nuôi nam chính từ nhỏ, HE.Editor: Phong lưu công tửDesign by @shynnpham123_ @sell_team- ------------------Hào quang nhân vật chính là nhờ những nhân vật phản diện tạo thành, cống hiến nhiều nhất chính là đại BOS phản diện. Hệ thống của Ninh Tịnh tên là "Nuôi dưỡng nhân vật phản Chương 66