Tác Giả Vụ Hạ Tùng

Hán Việt: Xuyên thành phản phái đích bệnh mỹ nhân muội muội.Editor: Kỷ Kỷ và Đào TiênBìa: Gác nhỏ của Dạ TướcTình trạng: Đang lết.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ. Văn án:Không hiểu tại sao bản thân mình lại xuyên thư, Lộc Chương 34