Tác Giả Vụ Thập

Cố Kinh Bạch nằm trong top 10 nhân viên xuất sắc nhất suốt một trăm năm liên tục của Cục Quản lý Thời Không (thời gian và không gian), bình tĩnh độc lập, chỉ yêu công việc.Cho đến khi y bị chuyển sang phòng Thâm tình, nhận được ủy thác là… đừng thâm tình nữa.Cố Kinh Bạch:??? Nói tiếng người đi -_-Trợ lý Chương 99

Bạn đang đọc truyện Anh Hiểu Ý Tôi Mà Đúng Không của tác giả Vụ Thập. Nhưng dĩ nhiên, để đến được kết thúc ngọt ngào, vai thụ phải trải qua vô số lần bị moi tim, đào thận, bị trở thành kẻ trút giận, còn có tình huống thế thân, mất trí nhớ,...vô số tình tiết cẩu huyết khác, trải qua hết 99%, mới kh Chương 10