Tác Giả Weekend Anh

Một tên Phế Vật dẫm nát Thiên Địa dưới chân.Việt Nam năm 2021, khi đại dịch covid bùng nổ. Thì ở ngoài đường, một thanh niên tên Tuấn trong lúc mải lo chơi game nên bị xe tông chết.Hắn xuyên không đến một dị giới. Đại Lục Thúy HằngTh&a Chương 308