Tác Giả Wy Tử Mạch

Edit: LengkengYJs, Tiểu Mộng (Quyển 1), Helena (Quyển 2)Beta : LengkengYJsThể loại: cao H, tổng thụ, công chính bị sinh lí yếu …. công thụ đều biến tháiCâu chuyện tình yêu giữa hai con người mang tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.Anh công bị sinh lý yếu, còn em thụ thì quá dâm. Thụ với công đều là loại biến thái. Công    

Thể loại: Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.Nhân vật:Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)Edit: ThỏNội dung chính của câu chuyện xoay quanh về việc từ một người giám hộ chuyển thành người gian hộ.