Tác Giả Xuân Khê Địch Hiểu

Văn ánNếu lòng anh ôm ánh trăng, trái tim em có mặt trời, phải chăng xem như công bằng?———– Chương 54