Tác Giả Y Nha Dữu Tử Trà

Truyện Dưới Ánh Hoa Đăng của tác giả Y Nha Dữu Tử Trà kể về Tạ Yên Nhiên vì đại nghĩa hòa thân, lại không ngờ rằng đối tượng hòa thân đã có người thương, Tạ Yên Nhiên vì thế lâm vào âm mưu chốn thâm cung, bất hạnh bặt vô âm tín.Sau khi Hoàng Đạo Quốc biết được vô cùng tức giận, Bắc Đường Mặ Chương 16