Danh Sách Truyện Đô Thị

Tinh Môn Tinh Môn

Dư Âm Dư Âm

   
Hơi Ấm Của Anh Hơi Ấm Của Anh

Nguyệt Hạ An Đồ Nguyệt Hạ An Đồ

Thầy Trả Nổi Không Thầy Trả Nổi Không

   
Đêm Nay Rất Dài Đêm Nay Rất Dài

Hái Trăng Hái Trăng

   
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại. Cũng có thể kết hợp với một số thể loại khác như trọng sinh tạo nên nét rất riêng và mới lạ.