Danh Sách Truyện Ngược

Xuân Nhựt Ngẫu Thành Xuân Nhựt Ngẫu Thành

   
Điên Vì Yêu Điên Vì Yêu

   
Giáng Đầu Giáng Đầu

Chu Sa - Nhất Bán Công Tử Chu Sa - Nhất Bán Công Tử

   
Thể loại truyện ngược có những tình tiết/tình huống khiến người xem có xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.