Danh Sách Truyện Tiên Hiệp

Bán Tiên Bán Tiên

Khấu Vấn Tiên Đạo Khấu Vấn Tiên Đạo

Thần Đạo Đế Tôn Thần Đạo Đế Tôn

Thanh Liên Chi Đỉnh Thanh Liên Chi Đỉnh

Cửu Tinh Bá Thể Quyết Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Đế Cuồng Đế Cuồng

Nhất Kiếm Độc Tôn Nhất Kiếm Độc Tôn

Tu La Vũ Thần Tu La Vũ Thần

Chiến Thần Bất Bại Chiến Thần Bất Bại

   
Nghịch Hành Nghịch Hành

Không Tỉnh Không Tỉnh

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: