Danh Sách Truyện Trọng Sinh

Cửu Tinh Bá Thể Quyết Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Sửa Kiếp Sửa Kiếp

King Of Death King Of Death

   
Trọng sinh hay trùng sinh là thể loại truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.