Danh Sách Truyện Võng Du

Ma Giáo Chi Chủ Ma Giáo Chi Chủ

A Thế Giới Này Làm Sao Vậy A Thế Giới Này Làm Sao Vậy

Vương Mệnh Vương Mệnh

Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Người Chơi Hung Mãnh Người Chơi Hung Mãnh

Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tưởng, thường lấy bối cảnh là các game online trên mạng với công nghệ cao, kỳ ảo và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng.