Danh Sách Truyện Xuyên Không

Đế Cuồng Đế Cuồng

Vương Hầu Đại Hạ Vương Hầu Đại Hạ

Nghịch Hành Nghịch Hành

Túng Túng Túng Túng

Xuân Nhựt Ngẫu Thành Xuân Nhựt Ngẫu Thành

   
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.